การสร้างPassive Income ด้วยกองทุนรวม Mutual Fund

การสร้างPassive Income ด้วยกองทุนรวม เป็นสิ่งที่ทำง่ายที่สุดไม่ยุ่งยาก และซับซ้อน เพียงแต่ ต้องมีวินัย ในการออมเงินเพื่อการลงทุนในกองทุนนรวมแบบDCA (Dollar Cost Average) คือ เฉลี่ยลงทุนในจำนวนเงิน เท่าๆกันรายเดือน หรือรายปี แต่ในแง่ของมนุษย์เงินเดือน แนะนำให้ใช้แบบรายปี

เพราะเงินที่ลงทุนเท่าๆกัน ในเดือนใดๆที่กองทนุรวมมีราคาต่ำลงเราจะได้ซื้อของราคาถูก จะได้จำนวนหนวหน่วยของกองทุนรวม มากขึ้น แต่ในขณะเดียวกัน หากช่วงใดที่ กองทุนราคาสูงขึ้น เราก็จะได้ กองทุนรวมที่ราคาสูง จำนวนหน่วยลงทุนจะได้น้อย ทำให้ต้นทุนเฉลี่ย ถูกลงนั่นเอง

ยกตัวอย่าง กองทุน TMB50 ของ บลจ TMBAM  กองทุนนี้เป้นกองทุนดัชนี Set50 และกองทุนนี้ก็ ลงทุนใน หุ้นSET50 ครบทั้ง50ตัวเลย

Visitors: 9,844