รู้จักกองทุนรวม

 กองทุนรวม  นำเงินที่ได้รับไปลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆ ตามนโยบายของแต่ละกองทุน 

ซึ่งมีตั้งแต่ความเสี่ยงต่ำจนถึงคสามเสี่ยงที่ีสูง

 กองทุนรวม  มี “มืออาชีพ” คอยดูแลการลงทุนให้  และ ใช้เงินลงทุนไม่มาก เริ่มต้นได้ตั้งแต่หลักพันบาทขึ้นไป 

 

เพิ่มเพื่อน

ต้องการเปิดพอร์ตการลงทุน(ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเปิดพอร์ต)

กรุณากรอกข้อมูล
Visitors: 9,206