การวางแผนค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยใน AIA H&S Plus Gold

 

-AIA ประกันสุขภาพเหมาจ่าย คือโครงการ AIA HS Plus Gold เป็นมิติใหม่แห่งประกันสุขภาพที่ไม่ต้องสำรองจ่ายก่อน 

-ไม่ว่าจะเป็น เจ็บป่วยจากโรคหรือบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ โดยไม่ต้องสำรองจ่ายก่อน 

-ทำประกันสุขภาพ แผนสร้างสวัสดิการ สัญญาพิเศษเพิ่มเติม ประกันสุขภาพAIA HS Plus Gold  มิติใหม่ของการประกันสุขภาพเหมาจ่ายวงเงินสูงที่เข้าถึงง่าย
 

 

เพิ่มเพื่อน

วางแผนค่ารักษาพยาบาล

กรุณากรอกข้อมูล
Visitors: 9,843