ค่ารักษาพยาบาลของเด็ก:  ด้วย Unit Linked Life Issara และ H&S Plus Gold ของAIA

 

       -ประกันสุขภาพเด็กแรกเกิด อายุ 0 ถึง 5 ปี บริษัท เอไอเอ จำกัด

       -คุ้มครองเด็กแรกเกิดไม่ว่าจะเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ ...

       -ประกันสุขภาพเด็ก เด็กเล็ก เด็กอนุบาล. ประกันสุขภาพเด็กอายุ 1เดือน-5 ขวบ       

       -admit. เข้าโรงพยาบาล ไม่ต้องสำรองจ่าย เพราะเด็กมีภูมิคุ้มกันต่ำ จึงเจ็บป่วยบ่อย

       -มีค่าชดเชยรายได้ของผู้ปกครอง

 

                      

             
           

                      

 

                      

 

 

เพิ่มเพื่อน

  • Slide3.JPG
    -ปัญหาสุขภาพของคนวัยนี้ที่พบบ่อย ซึ่งส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตอย่างมาก มักมาจากภาวะทุพพลภาพจากโรคยอดฮิตของผู้สูงวัยเหล่านี้คือ โรคหัวใจ โรค หลอดเลือดสมอง ... -Health insurance - แ...

  • Slide2.JPG
    -AIA ประกันสุขภาพเหมาจ่าย คือโครงการ AIA HS Plus Gold เป็นมิติใหม่แห่งประกันสุขภาพที่ไม่ต้องสำรองจ่ายก่อน -ไม่ว่าจะเป็น เจ็บป่วยจากโรคหรือบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ โดยไม่ต้องสำรองจ่ายก...

วางแผนค่ารักษาพยาบาลของเด็ก0-5ปี

กรุณากรอกข้อมูล
Visitors: 9,206