วางแผนป้องกันความเสี่ยง: ด้วยประกันชีวิตและประกันควบการลงทุน Unit Linked

ขณะที่กำลังทำงานเพื่อสร้างชีวิต ฐานะความเป็นอยู่ของครอบครัว ใรปัจจัยที่จะทำไให้ไปไม่ถึงเป้าหมาย หรือ เหตุทำให้สะดุดได้ คือ 

1.เจ้บไข้ได้ป่วย

2.ทุกพลภาพ  

3. อุบัติเหตุ

 และ4.โรคร้ายแรง  

ในส่วนความเจ็บป่วยนั้น ราสามารถที่ผลักภาระให้กับ บริษัท ประกันชีวิต ประเภทประกันสุขภาพเป้นผุ้จ่ายแทน เพียงแต่เราเปลี่ยที่อยุ่ของเงิน จากที่อยุ่เดิม มาออมไว้ที่บริษัทประกันชีวิต เพื่ยง ส่วนน้อยเท่านั้น

 

อนึ่ง ในการวางแผนการทำงานเพื่อการเษียณ หรือ สร้างPassive Income นั้น ในส่วนประกันสุขภาพแบบLong Term Care หรือ การดูแลสุขภาพแบบระยะยาวนั้น เป็นสิ่งที่จำเป็นมาก เพราะประกันสุขภาพ ทั่วไป จะเป็นแบบ ที่ต้องชำระเบี้ยแบบจ่ายทิ้งไม่ได้สะสมมูลค่า และต้องชำระเบี่ยจึงจะคุ้มครองสุขภาพ หากหยุดชำระ ก็ไม่คุ้มครองสุขภาพ

 ดังนั้น ประกันควบกาารลงทุน Unit Linked จึงสามารถ ตอบโจทย์ ข้อนี้ได้ โดย หลักสำคัญของประกันควบการลงทุนแบบLong Term Care เป็นแบบ Life Issara 

ลักษณะสำคัญของLife Issara คือ

1. มีทุนประกันคุ้มครองชีวิต

2.มีทุนประกันคุ้มครองสุขภาพ ทั้ง นอนพักรักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยในH&S UD+  แบบDay Case , แบบชดเชยรายได้ HB Plus Gold UDR ,แบบรักษามะเร็ง AHC UDR และ รักษษ44 โรคร้าย CI UDR   โดยเบี้ยประกัน จะคงที่ไม่ เพิ่มตามช่วงอายุ (ยกเว้นเบี้ยอื่น ได้แก่ รักษาพยาบาลแบบเหมาจ่ายH&S Plus Gold)

3.ผลตอบแทนแบบหักค่าใช้จ่ายด้านคุ้มครองชีวิต คุ้มครองสุขภาพ และค่าใช้จ่ายในกองทุนรวมแล้ว  จะได้ผลตอบแทนของกองทุนรวมที่เราได้เลือก ตามความสามารถที่จะรับความเสี่ยงได้

4. เมื่อหยุดชำระเบี่ย Premium Holiday  กองทุนรวมจะชำระเบี้ยแทนเรา จนครบอายุสัญญา แต่ก็ขึ้นกับมูลค่าของกองทุนรวม

 

***ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาคลิก Add Line ได้เลย***

 เพิ่มเพื่อน


  • ปกเด็ก.jpg
    -ประกันสุขภาพเด็กแรกเกิด อายุ 0 ถึง 5 ปี บริษัท เอไอเอ จำกัด -คุ้มครองเด็กแรกเกิดไม่ว่าจะเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ ... -ประกันสุขภาพเด็ก เด็กเล็ก เด็กอนุบาล. ประกั...

  • Slide3.JPG
    -ปัญหาสุขภาพของคนวัยนี้ที่พบบ่อย ซึ่งส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตอย่างมาก มักมาจากภาวะทุพพลภาพจากโรคยอดฮิตของผู้สูงวัยเหล่านี้คือ โรคหัวใจ โรค หลอดเลือดสมอง ... -Health insurance - แ...

  • Slide2.JPG
    -AIA ประกันสุขภาพเหมาจ่าย คือโครงการ AIA HS Plus Gold เป็นมิติใหม่แห่งประกันสุขภาพที่ไม่ต้องสำรองจ่ายก่อน -ไม่ว่าจะเป็น เจ็บป่วยจากโรคหรือบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ โดยไม่ต้องสำรองจ่ายก...
Visitors: 11,461