รับสมัครงาน  ตัวแทนประกันชีวิต และที่ปรึกษาด้านการเงิน และนักวางแผนการลงทุน

SmartPlanLife ต้องการทีมงานด้านการวางแผนทางการเงิน

หากจะพูดถึงคำว่าตัวแทนประกันชีวิต/ที่ปรึกษาด้านการเงิน  ก็ไม่ใช่งานขายประกันอย่างเดียว แต่เป็นงานลักษณะที่

วางแผนการเงินโดยพิจารณาจากข้อมูลของลุกค้า สิ่งที่ลูกค้าขาดหรือมีไม่พอ สิ่งที่ลูกค้าควรมีควรได้ ดังนั้นงานนี้จึงเป็นการวางแผนโดยมีลูกค้าเป็นศูนย์กลาง ได้แก่

1.วางแผนภาษี

2.วางแผนการศึกษาบุตร

3.วางแผนความเสี่ยงของผู้ที่ทำงานเป้นหลักของครอบครัว

4.วางแผนค่ารักษาพยาบาล อุบัติเหตุ รวมทั้งโรคร้ายแรง

4.วางแผนการเกษียณและการใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่า

SmartPlanLife ต้องการทีมงานคุณภาพมากมาย

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 9,843